Välkommen till Semenco!

Vi vill att vår hemsida ska ge inspiration och uppslag till odling. Hos oss kan du välja att beställa direkt via webbutiken eller kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig.

I vår webbutik finner du ekologiskt odlat frö och konventionellt odlat obetat frö till grönsaker och kryddor. Förutom frö finns här sättlök, plantor, fiberduk, insektsnät, organiska gödselmedel samt såmaskiner och redskap för småskalig odling.

Vi har utökat vårt sortiment av ekologiskt odlat frö både av redan etablerade och av nya sorter. Klicka på den markerade länken för att se hela det ekologiska sortimentet.

Allt frö i webbutiken kan användas i ekologisk odling.