semenco slider image slider image slider image slider image slider image slider image slider image

Välkommen till Semenco!

Våra produkter är grönsaks- och kryddfrö, sättlök, plantor, fiberduk, insektsnät, redskap och ekologiska gödselmedel. Främst vänder vi oss till yrkesodlare och större hobbyodlare, ekologiska såväl som konventionella.

Vi vill att vår hemsida ska ge inspiration och uppslag till odling. Hos oss kan du välja att beställa direkt via webbutiken eller kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig.