semenco slider image slider image slider image slider image slider image slider image slider image

Välkommen till Semenco!

Våra produkter är grönsaks- och kryddfrö, sättlök, plantor, fiberduk, insektsnät och ekologiska gödselmedel. Främst vänder vi oss till yrkesodlare och större hobbyodlare, ekologiska såväl som konventionella.

Vi vill att vår hemsida ska ge inspiration och uppslag till odling. Hos oss kan du välja att beställa direkt via webbutiken eller kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig.


Nu kan vi erbjuda Terratecks hela sortiment av redskap, även planteringssystemet från Paperpot.
Webbutiken kommer att uppdateras efter sommaren, till dess finns sortimentet på:

www.terrateck.com  Youtube

Kontakta för mer information och priser!