Tango F1, obetat förgrott pellets

En bra universalsort för hela säsongen med långa, släta och välfyllda stjälkar. Hög blomningstolerans och bra motståndskraft mot bladkantbränna.

80 dagar från plantering till skörd.

Odlingstabell
Latinskt namn Apium graveolens var. dulce
1 000 frö/gram 0,3
Radavstånd 45-50 cm
Plantavstånd 25-30 cm
Sådjup 0,5 cm
Jordtemp C minimum 15°
Jordtemp C optimum 19°
Frökvalitet pelleterat frö, obetat förgrott
Tango F1, obetat förgrott - 2 500 pellets
Beställningsvara
534,00 kr
Tango F1, obetat förgrott - 10 000 pellets
Beställningsvara
1.780,00 kr