Sättlök

Vi har förnyat och utökat vårt sortiment av sättlök, nu med fler ekologiska alternativ.

Om du är certifierad ekoodlare, kontrollera på Jordbruksverkets hemsida vilka regler som gäller för din odling när det gäller sortval och ekologiskt/konventionellt utsäde.

Sättlöken levereras från vecka 10–11.  Sättlöken skadas normalt inte av någon minusgrad under transporten. Det som inducerar blomning är låg temperatur efter plantering när groningen påbörjats.

Packa upp sättlöken så snart du fått den hemlevererad och förvara den mörkt, svalt och med god luftcirkulation. Torrt klimat är viktigare än låg temperatur, en kyl med dålig luftcirkulation är inte optimalt även om temperaturen kan hållas låg.

En del sorter behöver värmebehandling för att minska blomningsrisken. Värmebehandlingen i sig är inte något som gör sättlöksutsädet generellt bättre, därför värmebehandlas enbart de sorter som behöver det.

Prislistan gäller för köp upptill 10 kg.  Vid önskemål om pris för större kvantiteter, skicka ett mejl till info@semenco.se

Allmän info om sättlök.

Vetenskapligt namn: Allium cepa

Lämpligt plantavstånd: 7–10 lökar per löpmeter

Lämpligt radavstånd: 40 – 50 cm beroende på odlingssystem

Planteringsdjup: 1–2 cm

Minimum jordtemperatur: 5 (grader)