Sättlök

All vår sättlök är obetad och är därför godkänd att använda i ekologisk odling.
Vi erbjuder även ekologiskt odlat utsäde av några utvalda sorter som ni hittar här!

Värmebehandling (för att minimera blomning) utförs på de sorter som har behov av det.