Sättlök

All vår sättlök är obetad och är därför godkänd att använda i ekologisk odling. Det finns även i år sorter som är ekologiskt odlade. Bland annat de lökbladmögelresistenta sorterna!

Vad är då skillnaden mellan den ekologiska löken och den konventionella/den andra?

Jo, den ekologiska löken är odlad under ekologiskt godkända regler. Det betyder att den odlas på ekologiskt godkänd jord, gödslas med godkända ekologiska gödselmedel och fröet som används för att producera sättlök är godkänt för ekologisk odling.

Den lök som inte är ekologisk, utan den som vi kallar den konventionellt obetad sättlök- innebär precis som det låter att den är odlad konventionellt, och är därmed gödslad med mineralgödsel, betat frö kan ha använts vid sättlöksproduktionen osv. Efter skörd har den konventionella sättlöken dock inte behandlats med kemikalier, och den är därför i dagsläget godkänd att användas i ekologisk och KRAV-godkänd odling. Vi ber er dock att kontrollera detta på Jordbruksverkets hemsida, eftersom detta kan ändras under säsong.

Det diskuteras ofta på sociala medier om värmebehandling, och vi får frågor om vårt utsäde är värmebehandlat. Svaret är ja, på de sorter som behöver det. De sorter som har lätt för att gå i blom, tex all vår rödlök, den vitskaliga löken, och vissa sorter av den vanliga gula värmebehandlas alltid, men de sorter som inte har denna egenskap värmebehandlar vi inte, eftersom löken i så fall mår bäst av att inte hanteras i onödan. Värmebehandlingen i sig gör alltså inte sättlöken bättre.

View as
Sort by
Display per page