Om-oss

Våra grönsaksfrö, kryddfrö, sättlök och plantor ger din odling den bästa starten. Våra fiberdukar, insektsnät och fågelnät skyddar den mot kyla, insekter och fåglar. Våra ekologiska gödselmedel ger dina plantor de bästa tillväxtbetingelser. Vårt sortiment av redskap för småskalig grönsaksodling innehåller bland annat Quick-cut greens harvester, hjulhacka (samt tillbehör), hand-, skörde-, och planteringsredskap från Terrateck, samt såmaskin såmaskin Jangkratta och Zipper. Våra kunder är i första hand yrkesodlare, ekologiska såväl som konventionella, men även du som är hobbyodlare i lite större skala är så klart välkommen att ta del av vårt sortiment.

Vi vill att vår hemsida ska ge inspiration och uppslag till odling, här kan du välja att beställa direkt via webbutiken eller kontakta oss för att diskutera vad du behöver till din odling.