Mambo F1, obetat förgrott pellets

Mambo har bra resistens mot Septoria apiicola, är en lättodlad och lättskördad sort för odling hela säsongen. Mycket bra sort till ekologisk odling.

83 dagar från plantering till skörd.

Odlingstabell
Latinskt namn Apium graveolens var. dulce
1 000 frö/gram 0,3
Radavstånd 45-50 cm
Plantavstånd 25-30 cm
Sådjup 0,5 cm
Jordtemp C minimum 15°
Jordtemp C optimum 19°
Frökvalitet pelleterat frö, obetat förgrott
Mambo F1, obetat förgrott - 2 500 pellets
Beställningsvara
534,00 kr
Mambo F1, obetat förgrott - 10 000 pellets
Beställningsvara
1.780,00 kr