Gulbeta Golden Globe, ekologiskt odlat frö

Gulbeta med vackert orange skal och gul insida. En kulturarvssort som fröodlas och selekteras med stor omsorg för att motsvara dagens krav på sortrenhet, jämnhet i mognad och lagringsförmåga. Lämpligt fröantal per löpmeter för Golden är 10-12 frö.
Products specifications
Seed qualityEkologiskt odlat frö
*
*
*
Gulbeta Golden Globe, ekologiskt - 1000 frö
95,00 kr excl tax
Gulbeta Golden Globe, ekologiskt - 2500 frö
220,00 kr excl tax
Gulbeta Golden Globe, ekologiskt - 5000 frö
310,00 kr excl tax
Gulbeta Golden Globe, ekologiskt - 10 000 frö
495,00 kr excl tax
Products specifications
Seed qualityEkologiskt odlat frö