GRÖNSAKSFRÖ OCH KRYDDFRÖ

Alla våra frön I web-shopen kan användas i ekologisk odling. 

Antingen är fröna ekologiskt odlade eller så är de konventionellt odlade

Om de är konventionellt odlade är de obetade, det vill säga inte behandlade med någon kemikalie.

Både ekologiskt och konventionellt odlade (obetade) fröer får användas i ekologisk odling.

Om man är ansluten till KRAV eller odlar EU-ekologiskt kan det finnas vissa sorter som man måste använda ekologiskt frö av. Dessa finns listade på  OrganicXseeds Sverige