Descartes RZ, obetat

Grön huvudsallatstyp med fin bladrosett. Flexibel sort som kan odlas i såväl växthus, tunnel eller på friland. Salanova Descartes RZ är utgående och ersätts med Salanova Hawking RZ

Gemensamt för Salanova-sorterna är att de har någon vecka längre utvecklingstid, men i gengäld har de ofta mycket bra hållbarhet i fält och efter skörd. Detta tack vare att bladen är lite tjockare, lite mindre men betydligt fler till antal än generellt.

Odlingstabell
Latinskt namn Lactuca sativa
1 000 pellets/gram 35-40
Radavstånd 30-50 cm
Plantavstånd 25-30 cm
Sådjup 1-2 cm
Jordtemp C minimum
Jordtemp C optimum 18°
Frökvalitet pelleterat frö, obetat
Resistenser HR: Bl 16-32,34EU, Nr 0
Produkten är slutsåld.