DCM MICRO-MIX NPK 2-0,5-1

Mikrogödselmedel innehållande bor (B), koppar (Cu), järn (Fe), Mangan (Mn), molybden (Mo) och zink (Zn) Innehåller hög halt av organiskt material vilket fungerar som buffert för mikronäringsämnena. Produkten levereras i MINIGRAN- formulering.

Se mer om MINIGRAN här.

Innehåll av växtnäring i elementform, uttryckt i %;

NPK
20,220,83

Innehållet av växtnäring anges i tabellen i elementform, d v s det rena grundämnet, vilket är det vanliga sättet i Sverige att ange växtnäringsinnehåll. I övriga Europa anges innehållet i oxidform, därför är inte NPK-talen i produktnamnen samma som i tabellen.

Se mer om MINIGRAN här.

Innehåll av växtnäring i elementform, uttryckt i %;

NPK
20,220,83

Innehållet av växtnäring anges i tabellen i elementform, d v s det rena grundämnet, vilket är det vanliga sättet i Sverige att ange växtnäringsinnehåll. I övriga Europa anges innehållet i oxidform, därför är inte NPK-talen i produktnamnen samma som i tabellen.

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
  • Bad
  • Excellent
*
*
*
DCM MICRO-MIX - 25 kg
1.039,00 kr excl tax