DCM ECOR PLANT 7 NPK 6 -3-4 + Bacillus

Fullgödselmedel enbart tillverkad av vegetabiliska biprodukter från livsmedelstillverkning. Innehåller Bacillus sp. som främjar tillgängligheten av i marken bundet fosfor och stimulerar kontinuerlig tillväxt och god rotutveckling. Bacillus amyloliquefaciens som effektivt bryter ner protein i marken till för växterna tillgängligt kväve och är en naturlig antagonist till rotpatogener som Pythium, Rhizoctonia solani, Alternaria och Fusarium. Produkten levereras i MINIGRAN- formulering.

Se mer om MINIGRAN här.

Innehåll av växtnäring i elementform, uttryckt i %;

NPK
61,33,3

Innehållet av växtnäring anges i tabellen i elementform, d v s det rena grundämnet, vilket är det vanliga sättet i Sverige att ange växtnäringsinnehåll. I övriga Europa anges innehållet i oxidform, därför är inte NPK-talen i produktnamnen samma som i tabellen.

Se mer om MINIGRAN här.

Innehåll av växtnäring i elementform, uttryckt i %;

NPK
61,33,3

Innehållet av växtnäring anges i tabellen i elementform, d v s det rena grundämnet, vilket är det vanliga sättet i Sverige att ange växtnäringsinnehåll. I övriga Europa anges innehållet i oxidform, därför är inte NPK-talen i produktnamnen samma som i tabellen.

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
  • Bad
  • Excellent
*
*
*
DCM ECOR 7 - 25 kg
656,00 kr excl tax