Bönor och ärtor

Resistenser

Ps          Pseudomonas syringae pv phaseolicola, fettfläcksjuka

A           Anthracnose

V1         Vanlig bönmosaikvirus

BYMV    Böngulmosaikvirus

PM         Erysiphe pisi, mjöldagg

F1          F. oxysporum f.sp. pisi, äkta vissnesjuka

HR         High resistance (hög resistens)

IR          Intermediate resistance (medelhög resistens)