DCM VISCOTEC BLUE NPK 9-0-4

Vattenlöslig gel för gödsling av alla typer av kulturer. Hög kvävehalt i form av aminosyror. Snabb effekt på tillväxt och färgsättning, kan användas för att avhjälpa plötsligt uppkommen näringsbrist och även som en del i ett planerat gödslingsprogram. Stabil produkt som fungerar i alla former av droppbevattning, sprinklersystem och ebb- och flodsystem. Helt vegetablisk produkt som aktiverar och stimulerar rotsystemet, förbättrar rötternas näringsupptag och ökar plantans stresstålighet. GODKÄND TILL KRAVODLING!
*
*
*
DCM VISCOTEC BLUE NPK 9-0-4 - 20 kg
2.080,00 kr excl tax