Sevilla F1, betat

Medeltidig sort för odling under tidig sommar. God bladväxt och täckning. Vita, snyggt kupolformade huvud. Lättskördad sort.

72 dagar från plantering till skörd.

Odlingstabell
Latinskt namn Brassica oleracea var. botrytis L.
1 000 frö/gram 3-4
Utvecklingsdagar 72
Radavstånd 45-75 cm
Plantavstånd 35-50 cm
Sådjup 1-2 cm
Jordtemp C minimum
Jordtemp C optimum 20°
Frökvalitet precisionsfrö, svampbetat
Övrigt finns även som insektsbetat, vänligen ring för information
Sevilla F1, betat - 2 500 frö
Beställningsvara
1.032,00 kr
Sevilla F1, betat - 10 000 frö
Beställningsvara
3.843,00 kr