Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Efter 25 maj 2018 gäller nya regler om skydd för personuppgifter i och med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) då trätt i kraft. Nedan följer en beskrivning av hur vi hanterar personuppgifter.

Vi sparar personuppgifter om dig för att vi ska kunna leverera och fakturera de varor som du beställer av oss, dessa uppgifter sparas hos oss så länge som bokföringslagen kräver. Vi sparar detta med stöd av rättslig grund: ”Avtal”

Vi sparar enbart uppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera, fakturera och uppfylla bokföringslagens krav, vilket innebär: namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi använder även dessa uppgifter för utskick av vår årliga Produktkatalog.

Vi kan även spara uppgifter om dig om vi tror att våra produkter är intressanta för dig, eller om du själv visat intresse för våra produkter utan att köpa av oss. Detta för att kunna skicka vår årliga Produktkatalog till dig. Vi har då gjort en s.k. ”intresseavvägning” och bedömt att ditt intresse av våra produkter är större än den risk det utgör för dig att vi hanterar för utskicket nödvändiga personuppgifter (namn och adress). Dessa uppgifter sparas inte längre än vi bedömer att Produktkatalogen är intressant för dig. Om du inte vill ta del av vår Produktkatalog längre, vänligen meddela oss detta så vi kan stryka dina uppgifter.

De personuppgifter som vi sparar behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Personuppgifterna lämnas inte vidare till andra företag eller organisationer. Uppgifterna kan lämnas ut till myndigheterna om vi blir skyldiga att göra detta enligt lag. Uppgifterna kan även lämnas ut till rättsinstans och Kronofogdemyndighet vid tvistemål eller utebliven betalning.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är:

Semenco AB, organisationsnummer 556560–3825

Brovallavägen 105, 261 76 Asmundtorp

Vid ytterligare frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, om du har synpunkter eller önskar veta vilka uppgifter vi har sparat om dig, vänligen kontakta oss på info(at)semenco.se

Asmundtorp 2018-05-11

Semenco AB