Nät

Insektsnät

Behovet av insektsnät ökar i takt med att allt fler växtskyddsmedel mot insekter försvinner från marknaden. I Skottland, som har en stor odling av kålrot och där effektiva växtskyddsmedel mot kålfluga inte längre är tillåtna, har man kommit långt i utvecklingen av odlings- tekniken med insektsnät. Våra insekts- och fågelnät är tillverkade av HDPE (högdensitetspolyeten) och kan användas under 10–12 år. Samtliga nät är kantförstärkta för att kunna hanteras rationellt. Angivna bredder och längder är standard. 

1,3 × 1,3 mm, 65 g/m2, används framförallt i kålgrödor och i morot, ger effektivt skydd mot kålfluga och morotsfluga.

0,8 × 0,8 mm, 70 g/m2, skyddar även delvis mot bladlus, används ofta i kålgrödor och sallat.

0,6 × 0,6 mm, 45 g/m2, ger bra skydd även mot bladlus.

0,3 × 0,3 mm, 110 g/m2, skyddar även mot trips.

Insektsnäten finns som standard i följande bredder och längder:

3,65 m × 50 m/100 m/200 m

13 m × 50 m/100 m/200 m

16 m × 50 m/100 m/200 m

25 m × 50 m/100 m/200 m

 

Fågel- och hagelnät 

Fåglar och hagel kan orsaka betydande skördebortfall och försämrad kvalitet i grödor med högt värde per ytenhet. Täckning med nät ger ett kostnadseffektivt skydd.

5 × 7 mm

Fågel- och hagelnäten finns som standard i följande bredder och längder:

4 m × 50 m/100 m

10 m × 100 m