Nät

Insektsnät

Behovet av insektsnät ökar i takt med att allt fler växtskyddsmedel mot insekter försvinner från marknaden. I Skottland, som har en stor odling av kålrot och där effektiva växtskyddsmedel mot kålfluga inte längre är tillåtna, har man kommit långt i utvecklingen av odlings- tekniken med insektsnät. Våra insekts- och fågelnät är tillverkade av HDPE (högdensitetspolyeten) och kan användas under 10–12 år. Samtliga nät är kantförstärkta för att kunna hanteras rationellt. Angivna bredder och längder är standard. Andra storlekar kan levereras med leveranstid på ca 16 veckor.

1,3 × 1,3 mm, 65 g/m2, används framförallt i kålgrödor och i morot, ger effektivt skydd mot kålfluga och morotsfluga.

0,8 × 0,8 mm, 70 g/m2, skyddar även delvis mot bladlus, används ofta i kålgrödor och sallat.

0,6 × 0,6 mm, 45 g/m2, ger bra skydd även mot bladlus.

0,3 × 0,3 mm, 110 g/m2, skyddar även mot trips.

Insektsnäten finns som standard i följande bredder och längder:

3,65 m × 50 m/100 m/200 m - 0,8 x 0,8 och 0,6 x 0,6 finns nu även i 4 meters längd i begränsat antal

13 m × 50 m/100 m/200 m

16 m × 50 m/100 m/200 m

25 m × 50 m/100 m/200 m

 

Fågel- och hagelnät 

Fåglar och hagel kan orsaka betydande skördebortfall och försämrad kvalitet i grödor med högt värde per ytenhet. Täckning med nät ger ett kostnadseffektivt skydd.

5 × 7 mm

Fågel- och hagelnäten finns som standard i följande bredder och längder:

4 m × 50 m/100 m

10 m × 100 m