Barbosa F1, obetat

Sen sort för skörd under senhösten och tidig vinter. Tunga huvud med fin invändig savoystruktur.

140 dagar från plantering till skörd.

Odlingstabell
Latinskt namn Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda
1 000 frö/gram 3-4
Utvecklingsdagar 140
Radavstånd 45-50 cm
Plantavstånd 40-50 cm
Sådjup 1-2 cm
Jordtemp C minimum
Jordtemp C optimum 20°
Frökvalitet precisionsfrö, obetat
Savoykål Barbosa F1, obetat - 1 000 frö
Finns på lager
222,00 kr
Savoykål Barbosa F1, obetat - 100 frö
Finns på lager
50,00 kr
Savoykål Barbosa F1, obetat - 200 frö
Finns på lager
67,00 kr
Savoykål Barbosa F1, obetat - 500 frö
Finns på lager
127,00 kr